SunTime - Anytime


A tartalomhoz

Finanszírozási lehetoségek

Hogy muködik?

Az egyes finanszírozási formákkal kapcsolatban tanácsadó kollégánk örömmel áll rendelkezésére.
A cégünknél vásárolt berendezésekhez kapcsolódó finanszírozási ügyletekben díjmentes tanácsadással állunk rendelkezésükre.
Vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal!

Milyen célokra használhatjuk fel a lakástakarékpénztári szerződéses összeget?
Az állami támogatás igénybevételének feltétele a lakáscélú felhasználás.
Lak
áskölcsönt a pénztár csak lakáscélú felhasználásra adhat. A lakáscélú felhasználást minden esetben igazolni kell.
Lakáscélú felhasználásnak minősül a lakáselőtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója
javáratörténő lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, valamint lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlása,
tulajdonában vagy a fenti jogcímen használatában lév
ő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása korszerűsítése, helyreállítása,
a tulajdonában vagy a fenti jogcímen használatában lév
ő lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a már beépítés alatt álló vagy beépített terület lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények saját, vagy önkormányzati közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadék-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat, (telefon, kábeltelevízió, Internet elérés),
a fentiekben meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézményt
ől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, illetve ehhez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitel, és végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása.
A természetes személy lakásel
őtakarékoskodó/kedvezményezett az egyéni szerződésben meghatározott szerződéses összeget a lakásszövetkezeti tulajdonban, illetve a társasház közös tulajdonában álló épületrészek:
korszerűsítésének, felújításának költségeiből ráeső részesedésének megfizetésére, vagy a
korszerűsítéséhez, felújításához a társasházi, illetőleg a lakásszövetkezet által felvett hitel ráeső részének megfizetésére
fordíthatja.


Kedvezményes és államilag támogatott korszerűsítési hitelkonstrukciók

OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre
Jellemzők

 • A hitel célja: a Magyarország területén lévő lakóház/lakás korszerűsítése (felújításra, bővítésre nem vehető igénybe!).
 • A hitel összege: minimum 1 millió Ft. maximum 6 millió Ft, amely függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a hitel/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől.
 • A hitel futamideje: minimum 6 év, maximum 25 év.
 • A hitel devizaneme: a hitel forintban vehető igénybe.
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 2 év.
 • Alacsony törlesztésű OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre igénylése esetén az első 45 hónapban a lakástakarékpénztári megtakarításra és a lakáshitel törlesztésre együttesen fordítandó havi terhe 10%-kal alacsonyabb, mintha csak OTP Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre szerződést kötne.


Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából
víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is
az épület hőszigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése
A
korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni.

OTP Államilag Támogatott Lakáshitel
Államilag támogatott, kedvező megoldás új lakás vásárlására, építkezésre, vagy otthonának korszerűsítésére
Előnyei:

 • Állami kamattámogatás
 • Hosszútávon kiszámítható, akár 5 évig fix törlesztőrészlet
 • Nincs árfolyam kockázat

Új lakás vásárlásán, gondolkodik? Építkezik, vagy korszerűsítené meglévő vagy megvásárolandó ingatlanát? A külső nyílászárókat cserélné le? Cirkófűtést szereltetne be vagy megújuló energiaforrásokat szeretne lakása fűtésére felhasználni? Háztetőjét cserélné ki vagy újítaná fel? Energiát szeretne spórolni, ezért szigetelné ingatlanát? Akkor az ÚJ FHB Államilag Támogatott Lakáshitelt ajánljuk!
Milyen célra vehet
ő igénybe?
Államilag Támogatott Lakáshitel új lakás vásárlására, építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére igényelhető.
Mekkora kölcsön igényelhet?
Új lakás vásárlása, építése esetén Budapesten és a megyei jogú városokban maximum 12,5 millió forint, egyéb településeken maximum 10 millió forint hitel igényelhet
ő.
Korszerű
sítés esetén a legnagyobb igényelhető hitelösszeg 5 millió forint.
Milyen hosszú a kamatperiódus?
A hitel az Ön igényeihez alkalmazkodva 1 vagy 5 éves kamatperiódussal vehet
ő igénybe.
Mennyi idő alatt kell a kölcsönt visszafizetni?
hitel maximális futamideje 30 év, amelyből akár 5 év is lehet a türelmi idő. A kamattámogatás a hitel futamidejének első 20 évére vehető igénybe.
Az igénybevétel legfontosabb feltételei:

 • A kölcsönt magyar állampolgárok vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgárok igényelhetik.
 • Új lakás vásárlására, építésére a kölcsönt akár egyedülállók, és gyermektelenek is igénybe vehetik.
 • Nagykorú, legfeljebb 1 gyermeket nevelő személy esetén a maximális életkor 35 év, több gyermekes igénylő esetén pedig 45 év a kérelem benyújtásakor.
 • Meglevő lakás korszerűsítésére az Államilag Támogatott Lakáshitelt bármely magyar, vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező  külföldi állampolgár igényelheti.
 • Építés vagy vásárlás esetén, az építési költség vagy vételár, nem haladhatja meg, Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot
 • Az igénylők nem rendelkeznek államilag kamattámogatott kölcsönnel, illetve csak a Kormányrendelet szerint megengedett lakástulajdonuk lehet.
 • Az 5 éven belül értékesített ingatlan árát kötelezően be kell forgatni a támogatott kölcsönből finanszírozott ingatlanba. Építés illetve korszerűsítés esetén a legalább a költségvetés 70%-át, illetve amennyibe a támogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, vásárlás esetén a teljes vételárat számlával el kell számolni.
 • Az igénylőknek a hitel célját képező ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük


Megújuló energia | Hogy muködik? | Napelemes rendszerek | Rendszer összetevok | Oldaltérkép


Almenü:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe